Digitaal impact maken op de logistiek

Wie is Joint Corridors – Off Road

Het Joint Corridors Off-Road programma wordt ondersteund door de Topsector Logistiek. Het programma helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Gezamenlijk met de bedrijven maken wij multimodale transportcorridors naast de weg mogelijk in elke regio van Nederland.

Wat hebben we gedaan

Immerse werkt als adviesorgaan voor alle digitale uitingen van dit programma. Wij geven advies hoe we via verschillende online kanalen de boodschap van het off-road programma bij de verschillende verladers, vervoerders en producenten onder de aandacht kunnen brengen.

Met als uitgangspunt dat de economische en maatschappelijke groei van het wegvervoer zal toenemen.

+/- 3
Succesvolle instapevents per maand
0
social media weergaven per maand
0
geïnteresseerde per maand

Social Media

  • Via tijdlijn op social media en via bannering bereiken we mensen in de doelgroep die nog niet bekend zijn met het product.
  • Via retargeting via verschillende kanalen leveren we bewijsmateriaal en onderstrepen we de eerst de boodschap.

Website / landingspagina's

Een landingspagina/website is een integraal onderdeel van de campagne.

Om de bezoekers, na het klikken op een advertentie, betere aansluiting met de advertentie te kunnen bieden is de website aangepast en hebben we meer content toegevoegd. Zo bieden we meer relevantie m.b.t. de verschillende campagnekanalen.