Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een whitepaper.

Gebruik van je gegevens

Deze gegevens worden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Immerse daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Immerse de gegevens om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden via info@immerse.nl. Je gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.