Meerwaarde van marketing in de publieke sector

Meerwaarde van marketing in de publieke sector

Rondom de term “marketing” hangt een beetje een stigma van commercie, hippe marketeers en dure reclamecampagnes, met als doel om een product of dienst te promoten en geld te verdienen. Wellicht een ietwat aangedikt beeld. Maar onder de streep is marketing een wezenlijk onderdeel van commerciële bedrijfsvoering, omdat het loont.

In de publieke sector wordt marketing nog niet optimaal benut, en met name online marketing niet. Het is voor veel organisaties niet gebruikelijk om te investeren in dit relatief commerciële middel. Wat gek is, want marketing is inderdaad “maar” een middel. Een manier om een doelgroep te bepalen, te bereiken en te overtuigen of informeren. Daarmee kan marketing dus ook andere doelen dienen, dan geld verdienen.

In de publieke sector draait het meestal niet om “geld verdienen”, maar om het leveren van een dienst ten behoeve van de maatschappij. En hoewel het niet gaat om het verdienen van geld, is er wel veel geld mee gemoeid. Over het algemeen gaat dat om geld dat door burgers en bedrijven via belastingen betaald wordt, zodat de publieke sector haar diensten kan leveren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, onderhoudt en vernieuwing van het wegen- en waternetwerk enzovoort. Deze diensten worden direct, of indirect geleverd of ingekocht door gemeenten en provincies.

Als het niet gaat om geld verdienen, dan kunnen de bestaande middelen in ieder geval zo efficiënt mogelijk worden ingezet. En het liefst een besparing teweeg brengen. Daar ligt tevens de meerwaarde van marketing voor de publieke sector.

Een praktijkvoorbeeld

In 2018 heeft Immerse een marketingcampagne verzorgd voor de Opstartfabriek uit Rotterdam. I.s.m. de gemeente en UWV wilde de opstartfabriek zoveel mogelijk mensen bereiken voor hun verzelfstandigingstraject. Dit traject is er op gericht om met name 50+’ers, te stimuleren om hun kennis en ervaring in te zetten als zelfstandige. Immerse heeft voor dit project een online wervingscampagne verzorgd. Door middel van online marketing, ofwel social-advertising en storytelling campagnes, heeft Immerse een hele specifieke doelgroep aangeboord. Wat resulteerde in 557 aanvragen voor het project. Vervolgens zijn er na een introductie en selectieperiode van de opstartfabriek 149 mensen aan het traject gestart, waarvan 83% uit een uitkeringssituatie kwam. Uiteindelijk heeft het project er toe geleid dat er 74 deelnemers weer werken in de vorm van een baan, of als zzp’er.

Een gedegen targeting- en online marketing campagne van Immerse, gekoppeld aan het begeleidingstraject van de Opstartfabriek heeft er toe geleid dat er tientallen uitkeringen bespaard zijn. Bekijk hier meer resultaten van het project.
Het creëren van maatschappelijke meerwaarde en besparingen. Dat kan dus óók met marketing

Meer weten over de mogelijkheden van marketing voor uw non-profit organisatie?

Immerse

Kevin Korthagen
kevin@immerse.nl
06-54955672